Раївська сільська рада
Синельниківський район Дніпропетровська область
Рішення сесій
від 23 грудня 2020р.№ 78
2 сесія
VIII скликання
Про бюджет Раївської сільської територіальної громади на 2021 рік
Опубліковано 30 грудня 2020

(04546000000)
(код бюджету)
Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про Державний бюджет України на 2021 рік”, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, сільська рада вирішила:

1. Визначити на 2021 рік:

доходи бюджету сільської територіальної громади в сумі 97305198 гривень у тому числі: доходи загального фонду – 95959403 гривень, доходи спеціального фонду – 1345795,0 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

          видатки бюджету сільської територіальної громади в сумі 97305198 гривень, у тому числі видатки загального фонду – 95843382 гривень, видатки спеціального фонду – 1461816 гривень;

профіцит за загальним фондом у сумі 116021 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом у сумі 116021 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету сільської територіальної громади у розмірі 250000 гривень, що становить 0,26 відсотка видатків загального фонду, визначених цим пунктом;

резервний фонд  бюджету сільської територіальної громади у розмірі 350000 гривень, що становить 0,37 відсотка видатків загального фонду, визначених цим пунктом.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  у бюджеті сільської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4.Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійсненна заходів на будівництво, реконструкцію,  і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5.Затвердити розподіл витрат бюджету сільської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 5460252 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97, 1032, 1033, 1034 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік є:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69та 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади, згідно зі статтями 691 та 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 та статтею 89 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету сільської територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплата енергосервісу.


10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу сільської ради отримувати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету сільської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. На виконання вимог Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (зі змінами), головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановлених Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

 оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, що споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

12. З метою забезпечення своєчасного використання бюджетних коштів надати право Раївському сільському голові за поданням обґрунтованих пропозицій розпорядників бюджетних коштів, протягом бюджетного року своїм розпорядженням вносити зміни до рішення сільської ради та додатків до нього з подальшим затвердженням їх на сесіях Раївської сільської ради:

вносити зміни до показників бюджету сільської територіальної громади на суми обсягів субвенцій та дотацій з державного та інших бюджетів, затверджувати розподіл обсягів коштів між розпорядниками цих коштів та кодами типової програмної та економічної класифікації видатків;

здійснювати перерозподіл видатків за кодами типової програмної та економічної класифікації у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів за загальним та спеціальним фондами бюджету сільської територіальної громади із внесенням відповідних змін до додатків до рішення сільської ради, у тому числі переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, переліку регіональних програм, що фінансуються за рахунок коштів бюджету сільської територіальної громади;

вносити зміни за джерелами доходів і напрямами видатків розпорядників коштів бюджету сільської територіальної громади за кодами програмної класифікації видатків, у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14.01.2011 року №11 „Про бюджетну класифікацію” (зі змінами) та від 20.09.2017 року №793 „Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” (зі змінами).

В процесі виконання бюджету сільської територіальної громади, за обґрунтованим поданням розпорядниками бюджетних коштів, фінансовий відділ Раївської сільської ради в межах показників, затверджених рішенням сільської ради, здійснює перерозподіл асигнувань в розрізі кодів економічної класифікації видатків, затверджених у розписі  бюджету сільської територіальної громади та кошторисі.

13. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

          14. Додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України у друкованих засобах масової інформації.

          16. Відділам виконавчого комітету сільської ради спільно з Синельниківською Державною податковою інспекцією головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровської області забезпечити щомісячний аналіз та виконання планових показників бюджету сільської територіальної громади окремо за кожним доходним джерелом та забезпечити надходження податків і зборів у 2021 році в обсягах, затверджених цим рішенням.

          17. Рекомендувати Синельниківській Державній податковій інспекції головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровської області вжити заходів щодо зменшення податкового боргу зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), які зараховуються до дохідної частини бюджету сільської територіальної громади, що утворився станом на 01 січня 2021 року.

18. На виконання вимог частини 2 статті 77 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові у двотижневий строк з дня офіційного опублікування Закону України „Про Державний бюджет України на 2021 рік” своїм розпорядженням за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку внести зміни до цього рішення з метою приведення його у відповідність до зазначеного Закону.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux